Greenpeace

0
1217
Greenpeace

Greenpeace jest jedną z międzynarodowych organizacji pozarządowych, która powstała w 1791 roku w Vancouver. Początkowo jej celem było zaprzestanie prób jądrowych Amerykanów na Alasce. Niemniej jednak obecnie Greenpeace działa w obronie środowiska naturalnego. Jest to organizacja, która ma zasięg globalny. Siedziba główna Greenpeace mieści się w Amsterdamie. W skład struktury Greenpeace wchodzi 28 biur z całego świata. Organizacja ta prowadzi działania w 42 państwach. Zadaniem wspomnianych wyżej biur jest wspieranie ochotników. Greenpeace walczy o spowolnienie zmian klimatycznych. Zajmuje się obroną lasów przed wycinką oraz chroni morza oceanów, przy czym należy również wymienić walkę z wielorybnictwem. Greenpeace stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu energii atomowej. Popiera natomiast energię odnawialną. Organizacja ta jest również przeciwna inżynierii genetycznej. Greenpeace dąży do wyeliminowania z użycia związków chemicznych, które są toksyczne. Jest zatem jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych.

http://www.mediaboss.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here