Kiedy umowa na czas nieokreślony?

0
979
Kiedy umowa na czas nieokreślony?

Wszelkie kwestie dotyczące zatrudnienia pracownika reguluje kodeks pracy. Każdy pracodawca musi przestrzegać zawartych tam regulacji. Dotyczy to także kwestii umów, jakie pracodawca podpisuje z pracownikiem. Mowa tutaj o umowach na czas określony oraz o umowie na czas nieokreślony.

Najczęściej pierwszą umowę, jaką otrzymuje nowy pracownik jest to tak zwana umowa na okres próbny. Jest to umowa na czas określony i podpisywana jest na okres trzech miesięcy. Jest to okres, w którym pracodawca sprawdza czy nowy pracownik radzi sobie ze swoimi obowiązkami. Jest to także czas, w którym nowy pracownik wdraża się w swoje nowe obowiązki.

Jeśli pracodawca po trzech miesiąca ocenia pracę pracownika pozytywnie wówczas podpisywana jest kolejna umowa. Jest to także umowa na czas określony. W tym przypadku jest to okres jednego roku. Jest to czas, w którym okres wdrożenia już się skończył. W tej chwili pracownik musi być już przygotowany do wypełniana swoich obowiązków w pełni. Oznacza to, że przez kolejny rok normalnie wykonuje wszystkie swoje obowiązki. Zatem ile umów na czas określony może podpisać pracownik? Są to dwie umowy. Jak już wspomniano jest to umowa na okres próbny na trzy miesiące oraz kolejna umowa na okres jednego roku.

Kolejna umowa jest już umową na czas nieokreślony. To najważniejsza umowa. Oznacza ona, że pracodawca i pracownik są zadowoleni ze wspólnej współpracy. Taką umową pracownik i pracodawca łączą się ze sobą już na stałe. Oczywiście nie oznacza to, że takiej umowy nie można rozwiązać. Może to zrobić zarówno pracodawca, jak i pracownik. To jak taką umowę na czas nieokreślony rozwiązać dokładnie regulują przepisy kodeksu pracy oraz same zapisy zawarte w umowie.

Jak zatem widać, kiedy pracownik rozpoczyna pracę w nowej firmie ma przed sobą do podpisania trzy umowy. Dwie z nich to umowy na czas określony. Pierwsza na okres trzech miesięcy, druga na okres dwunastu miesięcy. Dopiero zatem po przepracowaniu okresu piętnastu miesięcy pracownikowi oferowana jest umowa na czas nieokreślony.

http://www.ostw.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here