Skuteczność reklamy

0
1162
Skuteczność reklamy

Badania nad skutecznością reklamy odnoszą się do kolejnych faz oddziaływania na jej odbiorców. Część badań koncentruje się na ustaleniu przez reklamę stopnia osiągnięcia celów pośrednich tj. wzbudzanie zainteresowania adresatów reklamy i jej zapamiętania, przyciąganie uwagi, przekonanie do reklamowanego towaru lub usługi oraz ukształtowanie postaw i preferencji potencjalnych klientów. W innych ustala się jaki jest wpływ oddziaływania reklamy na wielkość zakupów produktu, czyli realizację nadrzędnego celu reklamy. O badania skuteczności reklamy drukowanej stosowany jest test rozpoznawalności, który polega na przeprowadzaniu wywiadów osobistych z grupą osób. Zadawane są pytania mające na celu ustalenie co badana grupa zapamiętała z ostatniego przeczytanego numeru gazety lub czasopisma. Wskazuje się na ogłoszenia reklamowe i ustala się stopnie zapamiętania ogłoszeń. Najniższy stopień – samo zauważenie reklamy, średni zauważenie ogłoszenia i powiązanie z marką, najwyższy – przeczytanie ogłoszenia i co najmniej w połowie zapamiętanie jego treści.

http://www.escargot.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here