Praca w biurze rachunkowym

0
993
Praca w biurze rachunkowym

Księgowość jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Jedynie w przypadku, gdy rachunkowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie ustawami podatkowymi, właściciel firmy może być przekonany, że nie naraża się na sankcje ze strony państwa. Samodzielne prowadzenie księgowości jest niezwykle uciążliwe, zważywszy na fakt, że przepisy bardzo często się zmieniają. Ponadto organy podatkowe podejmują bardzo często kontrole, w ramach których wyłapywane są nawet najmniejsze nieprawidłowości. Sytuacja ta sprawia, że zdecydowana większość przedsiębiorstw decyduje się na powierzenie obsługi rachunkowości firmy zewnętrznemu przedsiębiorstwu.

W takich placówkach zatrudniani są profesjonalni księgowi. Należy wskazać, że wykonują oni zawód zaufania publicznego, który w ostatnich latach został całkowicie zwolniony od regulacji sektorowych. Oznacza to, że obecnie księgowym może zostać praktycznie każdy. Wystarczy wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej i zarejestrować działalność, aby chwilę potem móc ją wykonywać. Taka sytuacja ma swoje wady i zalety. Zdecydowanym profitem jest możliwość wyboru stworzona dla przedsiębiorców – mogą oni przebierać w setkach ofert, ponieważ firmy rachunkowe muszą ze sobą ściśle konkurować. Z drugiej jednak strony na rynku działają podmioty nieprofesjonalne, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Na ogół jednak ich działalność nie trwa zbyt długo. W omawianej branży liczy się renoma, dlatego niesolidni księgowi nie mają racji bytu.

Praca w biurze rachunkowym wykonywana jest też przez inne osoby, na przykład przez pomocników księgowych. Z reguły placówki tego typu decydują się na zatrudnianie personelu, ponieważ samodzielna obsługa setek firm może napotykać na znaczne trudności, szczególnie wtedy, gdy akurat kończy się rok podatkowy. Dlatego cały sztab profesjonalistów czuwa nad tym, aby księgi rachunkowe prowadzone były w sposób należyty. Warto nadmienić, że niektóre biura księgowe oferują pełną obsługę, nie wyłączając kadr i płac. Sprawia to, że klienci otrzymują profesjonalne usługi, które godne są polecenia każdemu przedsiębiorcy, bez względu na wysokość osiąganego przychodu w danym roku obrotowym.

Pracownicy biur księgowych najczęściej zajmują się obsługą podmiotów stosujących uproszczoną formę opodatkowania. Takie firmy zobowiązane są do prowadzenia prostej Księgi Przychodów i Rozchodów. Nanoszenie wpisów do takiej ewidencji jest stosunkowo łatwe, jednak niezbędne jest śledzenie zmian odnoszących się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlatego w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma na to czasu, decyduje się na powierzenie takich spraw biuru rachunkowemu. W przypadku, gdy właściciel firmy jest płatnikiem VAT, sprawa prowadzenia KPiR nie wygląda już tak łatwo. Wtedy niezbędne jest dokonywanie bardziej skomplikowanych rozliczeń, które są czasochłonne. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby kompleksowa obsługa księgowa była prowadzona jedynie przez podmioty wyspecjalizowane, które są ubezpieczone na wysokie sumy pieniędzy.

Wielkie spółki prawa handlowego nie korzystają z dobrodziejstwa jakim jest księgowość uproszczona. W ich przypadku niezbędne jest prowadzenie rachunkowości pełnej. Tym samym konieczne jest sporządzanie corocznego bilansu aktywów i pasywów, który musi zostać zatwierdzony na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników. Duże znaczenie ma fakt, że dokumenty takie są bezskuteczne bez kontrasygnaty głównego księgowego zakładu. Sprawia to, że wszelkie starania przedsiębiorcy w tym zakresie mogą skończyć na panewce. Dlatego obecnie niemal każda spółka decyduje się na obsługę ze strony biura rachunkowego. Przeważnie jest ona znacznie droższa niż zlecenie księgowości uproszczonej, jednak należy wskazać, że rozmiar działalności takich podmiotów znacząco się różni. Stąd należy podać w wątpliwość tezę, jakoby spółki prawa handlowego nie mogły korzystać z obsługi biura rachunkowego z powodu braku wystarczających środków na porycie honorariów i innych bonifikat.

Wiele placówek zajmujących się świadczeniem pomocy w dziedzinie księgowości decyduje się również na poszerzanie oferty o tak zwane biura coworkingowe. Jest to bardzo korzystna opcja dla przedsiębiorców, którzy nie mają własnych siedzib na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach takiego biura możliwe jest wynajęcie powierzchni biurowej na potrzeby spotkań z kontrahentami bądź pracy indywidualnej. Podmiot obsługujący taką placówkę zajmuje się odbiorem korespondencji oraz wystawianiem faktur. Trzeba przyznać, że taka usługa jest niezwykle korzystna i z roku na rok odnotowuje coraz wyższą popularność. Biura rachunkowe starają się być konkurencyjne, dlatego wraz z wskazaną wyżej usługą można z powodzeniem liczyć na pełną obsługę polityki kadrowo-płacowej firmy oraz należyte prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sprawia to, że przedsiębiorca nie musi się w zasadzie liczy zupełnie z niczym – wystarczy, aby miał mnóstwo świeżych pomysłów na rozwój własnej działalności gospodarczej.

Każda firma ma taki moment, w którym konieczne jest rozliczenie wszystkich dokonanych transakcji. Przebieranie w stosie papierów nie jest zbyt łatwe, zważywszy na fakt, że w dłuższej perspektywie może pojawić się ich znacznie więcej. Dlatego właściciele firm, którzy nie chcą parać się takimi zajęciami, zlecają za dodatkową opłatą zreferowanie takich dokumentów przez księgowego. Jak wiadomo, taki podmiot doskonale zna język, w jakim pisane są pisma urzędowe oraz akty prawne. Dzięki temu nie będzie miał najmniejszych problemów z dokonaniem ich wykładni. Ponadto przedsiębiorca może zlecić bieżącą obsługę transakcji dokonywanych z kontrahentami. Tym samym wszystkie pisma, które będą kierowane do firmy, zostaną przedstawione do wglądu specjaliście od rachunkowości. Osoba ta po wyjaśnieniu stanu faktycznego oraz innych szczególnych okoliczności bezzwłocznie odpowie na każde pismo. Kompleksowość usług świadczonych przez biura rachunkowe sprawia, że ciężko jest sobie wyobrazić obrót gospodarczy bez tej grupy zawodowe

https://www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here