Rzymskie Koloseum

0
1371
Ciekawy Paryż

Współcześnie jednym z najbardziej ciekawych miejsc, jakie to istnieje na terenie Rzymu jest Koloseum. Niegdyś, jeśli cofniemy się trochę do przeszłości zauważymy, że był to słynny amfiteatr Flawiusza. Amfiteatr ten został zbudowany w latach 72-80 zaś pomysłodawcą był cesarz Wespazjan. Budowla ta ma charakter elipsy i jest stosunkowo bardzo duża. Dodatkowo warto wspomnieć, że jest ona stworzona jedynie z tufu, cegieł i trawertynu. Budowla ta jest niezwykle piękna albowiem składa się z trzech kondygnacji arkadowych a dodatkowo jest zwieńczona czwartą stworzoną z muru ciągłego. Co więcej każda z arkad jest stworzona w innym stylu architektonicznym a tym samym znacznie się one od siebie różnią? Współcześnie zachowały się jedynie ruiny Koloseum, a stało się tak na wskutek trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce w piętnastym wieku. Nie udało się odremontować całej budowli, co sprawiło, ze współcześnie możemy jedynie oglądać jej część. Nie możemy już widzieć jej w dawnym stanie świetności, jakim niegdyś się szczyciła.

http://www.istaszow.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here