Jakie warunki musi spełnić odpad medyczny i weterynaryjny, aby nastąpiła konieczność specjalistycznej utylizacji?

0
2025

Skuteczna gospodarka odpadami medycznymi gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska oraz ludzi i zwierząt. Odpady medyczne, które są w prawidłowy sposób segregowane, magazynowane, a następnie utylizowane nie stwarzają chociażby problemów epidemiologicznych.

Powstawanie odpadów medycznych czy weterynaryjnych jest nieuniknione. Świadczenie usług zdrowotnych, wykonywanie drobnych zabiegów oraz poważnych operacji, leczenie stomatologiczne czy weterynaryjne, a także wykonywanie badań nierozerwalnie związane jest z powstawaniem odpadów, które trzeba segregować, magazynować i utylizować w odpowiedni sposób. Brak przestrzegania procedur może skutkować powstaniem na przykład ryzyka epidemiologicznego, a tym samym zagrożeniu życia. Kolejną kwestią jest negatywny wpływ na środowisko.

Definicja odpadu medycznego

Według ustawy odpadem medycznym jest wszystko to, co powstaje w wyniku świadczenia usług zdrowotnych oraz ma zostać wyrzucone. Aby ułatwić identyfikację odpadów, a także uprościć gospodarkę nimi. Na mocy polskiego prawa wszystkie odpady medyczne muszą być utylizowane w specjalnie do tego przeznaczonych spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Aby zapobiec problemom związanym z gospodarką odpadami postawiono przede wszystkim na ich szybką identyfikację. Wszystkie odpady medyczne mają swoje kody, które umieszczane są na workach oraz pojemnikach medycznych. Te szczególnie niebezpieczne (odpady zakaźne, toksyczne, ludzkie czy zwierzęce organy) trafiają między innymi do czerwonych worków. Odwiedzając chociażby stronę Głównego Inspektoratu Sanitarnego możemy dokładnie się zapoznać z taką klasyfikacją. Warto szczególną uwagę zwrócić na opady medyczne, które stanowią największe zagrożenie epidemiologiczne. Wśród takich odpadów możemy wymienić chociażby:

– 18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
   przechowywania,
– 18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz
   inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
– 18 01 82 – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,
– 18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.

Kto utylizuje odpady medyczne?

 Utylizacją odpadów medycznych zajmują się wyspecjalizowane firmy, jak EMKA S.A. z Żyrardowa. Odbiorca odpadów medycznych jest również zobowiązany do całkowitego zachowania ostrożności oraz przestrzegania procedur, które mówią, że:

– transport zewnętrzny może odbywać się wyłącznie samochodami przeznaczonymi wyłącznie do
  tego celu,
– transport odpadów medycznych może się odbywać wyłącznie w workach i pojemnikach, które nie
 są uszkodzone,
– worki i pojemniki muszą być dokładnie opisane, zawierać kod odpadu, datę zamknięcia, adres
  wytwórcy,
– istnieje określony czas pozwalający na magazynowanie różnego rodzaju odpadów medycznych.
  Okres ten waha się od 72 godzin w przypadku odpadów bardzo niebezpiecznych do 30 dni w
  przypadku odpadów mniej niebezpiecznych. Pomieszczenie, w którym przechowywane są odpady
  musi mieć odpowiednią temperaturę.

Utylizacja metodą spalania

Jedyną dopuszczalną i skuteczną formą utylizacji odpadów medycznych jest ich spalenie w odpowiednio do tego przeznaczonej spalarni. Metoda termiczna gwarantuje pozbycie się zagrożenia epidemiologicznego. Spalarnia odpadów niebezpiecznych również musi spełniać odpowiednie wymogi, między innymi dotyczące temperatury spalania, dysponowania klimatyzacją czy wentylacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here