Wkuwanie czy może inne metody?

0
Wkuwanie czy może inne metody?

Nauka angielskiego to żmudna praca. Przede wszystkim w przypadku nauki języków trzeba być bardzo konsekwentnym. Ważne jest również właściwe ukierunkowanie swoich działań. Z tego też względu warto wcześniej racjonalnie opracować plan działania, tzn. nauki. Właściwym kierunkiem jest przede wszystkim wybór odpowiedniego sposobu do nauki. Każdy z nas uczy się w nieco odmienny sposób. Jedni wolą prace w grupach, inni z kolei lepiej przyswajają wiedzę indywidualnie. Ważne jednak by nauka angielskiego nie była czasem straconym, a może się tak okazać, gdy niezbyt umiejętnie dobierzemy metodę przyswajania wiedzy. Warto mieć na uwadze fakt, że w przypadku nauki języków obcych przydatne okazuje się tradycyjne wkuwanie. Należy jednak wiedzieć, że wkuwanie wiąże się z zapominaniem. Znacznie skuteczniejsza okazuje się nauka angielskiego z indywidualnym nauczycielem np. przy pomocy metody Callana. Tego typu metoda może okazać się równie skuteczna, gdy będziemy ja stosować podczas ćwiczeń grupowych czy samodzielnych.

http://www.e-komers.pl/

W szkole

0
W szkole

Nauka angielskiego wcale nie wydaje się taką prostą sprawą na jaką nam się wydaje. Naukę tego języka zazwyczaj rozpoczynamy już za czasów szkolnych, kiedy wkraczamy na drogę nieskazitelnej nauki jako młody żak pierwszoklasista. Wówczas wszystkie dzieci są chętne i skore do nauki, mają jeszcze ten zapał w sobie. Jednakże czasami cała nauka angielskiego nie wydaje się taka prosta. Dzieci są przecież różne, jedne bardziej, a drugie mniej chwytają wszystko to co jest nowe. Bardzo ważny jest również sam nauczyciel oraz jego sposób podejścia do dzieci. Nauka angielskiego wiąże się również z częstym powtarzaniem materiału i tak właśnie się dzieje w przypadku wszelkiego rodzaju sprawdzianów, czy klasówek w szkołach. Najgorszym okresem dla nauczonego języka angielskiego jest okres wakacji, gdzie zwykle nie korzystamy z tego języka na porządku dziennym. Wówczas zapominamy niektóre sformułowania i zwroty, a co za tym idzie tracimy możliwość pełnego porozumiewania się. Cały proces zależy od chęci i motywacji dzieci, które się go uczą.

http://www.artseven.pl/

Uczymy się języka przy użyciu komputera

0
Uczymy się języka przy użyciu komputera

Doskonałym rozwiązaniem naukowym, jakie pojawiło się współcześnie w dobie rozwiniętej technologii komputerowej i Internetu jest e-learning. Pozwala on bowiem bez wychodzenia z domu przy pomocy komputera zdobywać wiedze w bardzo wielu obszarach. Przede wszystkim jednak e-learning wykorzystuje się do nauki języków obcych. Angielski jest językiem, którego za pośrednictwem Internetu i przy użyciu komputera uczy się najwięcej osób. Przede wszystkim wynika to faktu, że jest to najpopularniejszy język na świecie. Angielski także posiada najwięcej rozwiań w zakresie dostosowania oprogramowania do nauki. Dla tego języka można znaleźć bowiem szereg programów komputerowych dzięki którym nauka nie wymaga dodatkowego wykorzystania Internetu. W programach dostępnych w ten sposób uczymy się z zasobów, jakie oferuje program. Najczęściej baza wiedzy dostępna jest w postaci plików tekstowych i dźwiękowych. Za ich pomocą angielski opanować można w na bardzo szerokiej płaszczyźnie. Programy najczęściej uczą nie tylko słówek i zwrotów, ale także zwracają uwagę na gramatykę czy rozumienie czytanego tekstu. Programy do nagrywania dźwięki pozwalają ponadto doskonalić nasza wymowę i szlifować właściwy akcent.

http://www.marpnet.pl/

Tłumaczenie konsekutywne

0
Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne to jeden z rodzajów tłumaczenia ustnego. Polega ono na tym, że tłumacz stojąc obok osoby przemawiającej wysłuchuje jej wypowiedzi i po chwili przekazuje ją publiczności we właściwym języku. Wypowiedź powinna być zatem podzielona na kilka części. Tłumacz musi mieć możliwość zapamiętania wszystkich kwestii zawartych w przemówieniu, aby móc potem zrobić ich dobre tłumaczenia. W przypadku, gdy wypowiedź jest nieco dłuższa i tłumacz nie jest w stanie zapamiętać jej w całości, stosowany jest specjalny system notowania. Zawiera on określone skróty myślowe, pozwala wynotować najważniejsze tezy potrzebne do właściwego tłumaczenia. Technika tłumaczenie konsekutywnego sprowadza się, zatem do selekcji najważniejszych, kluczowych informacji zawartych w przekazie przemawiającego oraz przekazywania swoistej kwintesencji komunikatu. Ustny przekaz po tłumaczeniu jest zwykle skrócony w stosunku do oryginalnej wypowiedzi. Bardzo ważne są umiejętności tłumacza, jego opanowanie i odporność na stres.

http://www.mftp.pl/

Tłumacz języka angielskiego

0
Tłumacz języka angielskiego

Język angielski jest popularnym językiem obcym na całym świecie , dlatego też  ludzie z chęcią uczą się go , ponieważ dzięki jego znajomości w przyszłości ich życie będzie łatwiejsze , wygodniejsze. Wielu ludzi podejmuje nauk e języka właśnie tego ,ponieważ jest bardzo ładny w wymogi i z łatwością ludzie zapamiętują wszelkiego rodzaju zwroty. Każdy człowiek pragnie ukończyć wymarzone studia , ponieważ chce w przyszłości realizować swoje plany, do których przez lata dąży. Niektórzy decydują się zostać tłumaczem języków obcych. Z tego względu , iż tłumacz w swoim zawodzie zarobić sporo pieniędzy ludzie oprócz korzyści materialnych bardzo często za pomowca znajomości właśnie tego języka obcego ułatwia sobie swoje życie. Język angielskie jest bardzo modnym językiem , dlatego tez większość ludzie potrafi się nim posługiwać. Z czym to się wiąże. Mianowicie tłumacz języka angielskiego nie wzbogaci się na swojej pracy, ponieważ będzie miał mało klientów. Natomiast jest znaczna różnica , ponieważ na przykład tłumacz języka hiszpańskiego będzie zarabiał więcej , ponieważ nieliczni potrafią posługiwać się tym językiem obcym, dlatego też klientów do tłumaczeni danych papierów będzie więcej.

http://www.bpminteractive.pl/

Polsko – francuski układ wojskowy

0
Polsko – francuski układ wojskowy

Rząd podjął starania o rozwój Polskich Sił Zbrojnych na terenie państw sojuszniczych oraz o rozwój ruchu oporu w kraju. 10 października 1939 roku powołano do życia komisję do ustalenia przyczyn klęski wrześniowej. Podpisano kilka porozumień z rządami Francji i Anglii na temat rozwoju Polskich Sił Zbrojnych i współpracy wojskowej. Wysunięto program utworzenia 100 – tysięcznej armii polskiej we Francji. W styczniu 1940 roku zawarto układ wojskowy polsko – francuski oraz umowę lotniczą. Programu tego jednak nie udało się w pełni zrealizować. Na terenie Francji zorganizowano dwie dywizje piechoty, Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich oraz lotniczy dywizjon myśliwski. W organizacji znajdowały się kolejne dwie dywizje oraz dywizja pancerna. W maju, do walki wydzielono z niej Brygadę Kawalerii Pancernej. W Syrii utworzono tzw. Brygadę Karpacką . Sztab francuski nie doceniał sojuszu z Polską . Klęska wrześniowa wywołała nieprzyjemne dla armii polskiej komentarze.

http://www.complito.pl/

Akcje humanitarne w rejonach konfliktów zbrojnych

0
Akcje humanitarne w rejonach konfliktów zbrojnych

Działalność humanitarna stała się w pewnym sensie przeciwwagą dla działań zbrojnych w newralgicznych rejonach. Na zniszczonych wojną terenach bez środków do przetrwania pozostaje ludność, którą trzeba nakarmić i odziać. Niektóre co ambitniejsze organizacje chcą również przywrócić poczucie bezpieczeństwa i działanie struktur organizacji państwowej. To jednak dużo trudniejsze zadanie. Przy obecnej technologii: broni dalekiego zasięgu i innych przemyślnych działań militarnych wojny kończą się zazwyczaj kompletną dewastacją dla terenów nią objętych. Przy całkowitym osamotnieniu ludności rozsądnie jest zadbać aby głodni ludzie nie posuwali się do kolejnych aktów przemocy. To niewątpliwie doprowadziłoby do dalszej eskalacji konfliktu i z pewnością utrudniłoby tak pożądaną przez Zachód demokratyzację. Do takiej początkowej stabilizacji dotkniętych wojną rejonów mają doprowadzić akcje humanitarne, które za główny cel mają uratować tysiące ludzi przed śmiercią głodową. Z jednej strony trudno potępić takie działania, ale są to one jednak często podejmowane przez wcześniejszą stronę wojny, która doprowadziła do tej sytuacji.

http://www.ircnet.pl/

Stabilizacja rynku ropy a dobrobyt

0
Stabilizacja rynku ropy a dobrobyt

Ogólnie pojęty dobrobyt w krajach nowoczesnych jest zależny od wielu czynników. Jednym z nich jest sytuacja na rynku paliwowym oraz cena baryłki ropy naftowej. Bezpieczeństwo energetyczne jest obszarem polityki krajowej i międzynarodowej wielu państw i niejeden rząd zastanawia się jak uniezależnić się od dostaw energii z zewnątrz. Co więcej od wysokości cen energii zależy też wzrost dobrobytu – każda aktywność gospodarcza jest powiązana ze zużyciem surowców czy to w postaci prądu, paliwa czy przestrzeni dyskowej. Niewielu ludzi potrafi wyobrazić sobie świat bez konwencjonalnych źródeł energii – chociaż pisarze science fiction snują takie wizje. Dlatego tez aby zabezpieczyć swoje potrzeby najsilniejsi gracze międzynarodowi dbają o swoje interesy w rejonach zasobnych w surowce i często robią to środkami znanymi już od wieków – za pomocą wojen. Interwencje zbrojne stały się metodami sprawowania kontroli i chociaż z czasem może okazać się, że jest to broń obosieczna to z pewnością doraźne efekty są obiecujące.

http://www.openid.pl/

Praca w Polsce

0
Praca w Polsce

Nie od dnia dzisiejszego wiadomo, że w Polsce z podjęciem pracy jest naprawdę bardzo trudno. Wielu ludzi wykształconych, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem, bardzo często nie może znaleźć odpowiedniej posady. Z tego powodu mamy do czynienia z wyjazdami za granicę. Nie jest to oczywiście żaden powód do radości, ponieważ często z tego tytułu nasz kraj traci cennych fachowców, którzy, gdyby mieli ku temu warunki, mogliby znacznie poprawić byt innych ludzi. Praca w Polsce nie jest wcale taka prosta. Przykre jest to, że większość ludzi, którzy mają jakąś posadę nie są z niej prawie w ogóle zadowoleni. Chodzi o to, że wykonują ją bez pasji i wewnętrznego spełniania się. Niestety, ale w dzisiejszych realiach niestety nie możemy pozwolić sobie na to, aby czerpać radość z wykonywanego zawodu. Oczywiście, są osoby, którym się to udaje i są one z tego powodu niezmiernie szczęśliwe, lecz takich ludzi jest raczej bardzo mało. Politycy deklarują, że starają się z wszystkich sił poprawić byt w Polsce i zmniejszyć panujące bezrobocie. Warto jednak zauważyć, że wcale nie jest to tak proste, jakby mogło się wydawać i zanim cokolwiek w tej kwestii naprawdę się zmieni, upłynie sporo czasu i powinniśmy zdać sobie z tego sprawę.

http://www.webspace.pl/

Codzienna polityka, a suwerenność społeczeństwa obywatelskiego

0
Codzienna polityka, a suwerenność społeczeństwa obywatelskiego

Demokracja w dużym skrócie polega na tym, że to naród wybiera swoich przedstawicieli do rządzenia krajem, może ich też w stosownym trybie odwołać. Politycy pamiętają o tej zasadzie głównie przed wyborami, przedstawiając plany na przyszłe lata, oczywiście w oparciu o wszelkie dobrodziejstwa jakie za ich przyczyną spłyną na społeczeństwo. Są więc oddzielne ‘przynęty’ dla młodych rodzin, dla młodzieży, dla emerytów i rencistów, wielu szuka poparcia w kręgach polonijnych. Po wyborach, sytuacja wraca do normy, politycy zapominają o swoich obietnicach twardo realizując swoje zupełnie odmienne od przedstawianych programy. Media przekazują informacje o kolejnych aferach, kłótniach, nieporozumieniach. Politycy stojący na przeciwległych biegunach używają niewybrednych słów w stosunku do siebie, a to wszystko na oczach sfrustrowanego społeczeństwa. Zastanawiamy się wtedy, po co był ten cały cyrk z wyborami, obietnicami, skoro wyszło jak zawsze. Tracimy nadzieję na zmianę sytuacji, patrzymy na kolejne prawne buble fundowane nam przez rządzących. I myślimy, po co nam ta suwerenność? Przecież do następnych wyborów i tak nic nie zrobimy….

http://www.aircold.pl/

ZOBACZ TEŻ