Anglicy

0
1711
Anglicy

Anglicy przykładali początkowo niedużą wagę do odkryć na stałym, lądzie Ameryki Północnej. Henryk VIII wysiał wprawdzie kilka ekspedycji, ale żeglarze angielscy, hołdując złudzeniom Sebastiana Cabota, kierowali się na północ w stronę rzekomego szlaku północno-zachodniego, prowadzącego wokół Ameryki do Azji. Istniało w Anglii wyrażone np. w 1527 r. przekonanie, że ponieważ Hiszpanie „odkryli całe Indie i wszystkie morza na Zachodzie”, natomiast Portugalczycy „całe Indie i wszystkie morza na Wschodzie”, naturalnym terenem do eksploracji dla Anglików pozostawała Północ, gdzie penetracja angielska mogła się, jak sądzono w Londynie, rozwijać bez groźby popadnięcia w konflikty ze starszymi od Anglii potęgami morskimi Hiszpanii i Portugalii. W połowie XVI w. większe zainteresowanie wzbudziły w Anglii próby znalezienia szlaku północno-wschodniego, ekspansji żeglarskiej i handlowej w północnych rejonach Europy w poszukiwaniu m. in. rynków dla sukna angielskiego. Wyprawa Richarda Chancel-iora z 1553 r. doprowadziła do otwarcia północnej drogi do Moskwy przez Morze Białe i powstania angielskiej Kompanii Moskiewskiej dla handlu z ziemiami rosyjskimi. W celu rozwijania handlu ze strefą Morza Bałtyckiego została w 1579 r. założona angielska Kompania Wschodnia.

http://www.starovka.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here