Krioterapia – jakie są wskazania do wykonania tej terapii i jak się do niej przygotować?

0
Krioterapia – jakie są wskazania do wykonania tej terapii i jak się do niej przygotować?

Krioterapia to zabieg praktycznie istniejący tak długo, jak istnieje świat. Oczywiście nie od zawsze znaliśmy tego typu sposób leczenia jako krioterapię, jednakże zawsze ona przybierała tę samą postać. Mowa tu o leczeniu za pomocą niskich temperatur. Właśnie tym w swojej istocie jest krioterapia.

Typologia krioterapii.

Terminem krioterapia najczęściej nazywamy leczenie w komorze kriogenicznej. Jednakże rozróżniamy dwa różne typy kroterapii. Pierwszy z nich to krioterapia miejscowa. Stosujemy ją wówczas, gdy poddajemy leczeniu jedynie fragment ciała. W przypadku krioterapii ogólnej, poddajemy leczeniu całe ciało, stąd stosujemy komorę kriogeniczną.

Wskazania i przeciwwskazania dotyczące krioterapii.

Jeśli chodzi o krioterapię ogólną, zalecana jest ona głównie osobom, które cierpią na dolegliwości związane z bólem kości lub reumatyzm. W przypadku krioterapii miejscowej, tych wskazań jest nieco więcej.

Można ją stosować przy różnego rodzaju urazach miejscowych. Mowa tu przede wszystkim o barkach, łokciach lub kolanach. W innych sytuacjach, krioterapia zalecana jest dla osób, u których stwierdzono brodawki występujące na skórze, czy też w przypadku występowania rwy kulszowej. Na szczęście o wiele mniej występuje przeciwwskazań. Tak w przypadku ogólnej krioterapii, jak i jej miejscowego odpowiednika.

Przede wszystkim krioterapii nie powinno się stosować w przypadku, gdy osoba cierpi na jakiekolwiek choroby serca. Krioterapia może doprowadzić w tym przypadku do zatrzymania akcji serca, a nawet do śmierci. Innym przeciwwskazaniem jest rzecz jasna brak przystosowania pacjenta do niskiej temperatury. Taki zabieg może się skończyć dla takiej osoby szokiem termicznym.

Przebieg krioterapii.

Z uwagi na objętość objawów, dużo szybciej przebiega terapia krioterapii miejscowej. W takiej sytuacji lekarz specjalista używa specjalnego aplikatora w miejscu bólu, który przewodzi temperaturę sięgającą -140 stopni Celsjusza. Oczywiście zabieg ten jest cykliczny, jednak jeden cykl trwa dosłownie chwilę.

Krioterapia – jakie są wskazania do wykonania tej terapii i jak się do niej przygotować?

Nieco dłużej przebiega zabieg krioterapii ogólnej. W pierwszej kolejności lekarz musi poznać pacjenta, tak by wiedzieć, czy jest on przystosowany do zabiegu i czy w ogóle można taki zabieg na nim przeprowadzić. Rzecz jasna nie możemy od razu wejść do komory o temperaturze -160 stopni Celsjusza.

Uprzednio lekarz chcąc przygotować nas do zabiegu, ustawia temperaturę rzędu -60 stopni, tak by przystosować pacjenta do bardzo niskiej temperatury. W trakcie zabiegu jak i bezpośrednio po nim nasza skóra staje się wrażliwa na jakiekolwiek bodźce, stąd nie należy jej dotykać. Po opuszczeniu komory zalecana jest krótka gimnastyka, bowiem, trzeba rozruszać wszystkie kończyny.

Korzyści wynikające ze stosowania kriokomory.

Dzięki zastosowaniu kriokomory organizm przystosowuje się do bardzo zimnych temperatur, dzięki czemu wzmacnia się nasz układ odpornościowy. Jesteśmy mniej podatni na jakiekolwiek choroby związane z przebywaniem w zimnym otoczeniu. Mowa tu przede wszystkim o przeziębieniu.

Lobotomia – jakie są skutki uboczne zakazanej dziś terapii?

0
Lobotomia – jakie są skutki uboczne zakazanej dziś terapii?

Budząca od lat kontrowersje metoda leczenia zwana lobotomią służyła przede wszystkim leczeniu osób cierpiących na dolegliwości psychiczne. Była to metoda zbyt radykalna i Walter Freeman, który był prekursorem jej wykonywania (wykorzystał lobotomię w leczeniu ok. 3500 razy) utracił w latach 60 prawo do wykonywania zawodu, a lobotomia została prawnie zakazana.

Dla kogo przeznaczona była lobotomia?

Jako, iż lobotomia nie jest obecnie przeprowadzana z uwagi na jej prawny zakaz, dziś nie kieruje się na nią nikogo. W przeszłości jednak, gdy zabieg ten był dosyć powszechną metodą leczenia, kierowano na nią przede wszystkim osoby, które cierpiały na najcięższe choroby psychiczne.

Należą do nich schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, halucynacje czy depresja maniakalna. Dużo bardziej kontrowersyjnym posunięciem było kierowanie na lobotomię ludzi, u których ich upodobania uważano za gorszące lub nienormalne. Mowa tu o homoseksualizmie lub biseksualizmie.

Czasami nawet uciekano się do diagnoz, że gdy dziecko jest niespokojne, to jest to symptom ADHD, stąd należało wykonać na dziecku lobotomię. Operację tą przeprowadzano nie tylko na chorych organizmach. Kierowano na nią osoby całkowicie zdrowe w celach profilaktycznych.

Skutki uboczne lobotomii.

Dlaczego metodę Freemana uznano za kontrowersyjną a jego samego pozbawiono prawa do pełnienia obowiązków lekarza? Tu pod uwagę wzięto szereg skutków ubocznych powiązanych ze stosowaniem lobotomii. W najgorszym przypadku wykonanie lobotomii może doprowadzić bezpośrednio do śmierci, jednakże istnieją inne, łagodniejsze, choć nie łagodne odmiany skutków ubocznych.

Lobotomia – jakie są skutki uboczne zakazanej dziś terapii?

Wykonaniu lobotomii odpowiada słaba zdolność koncentracji, ogólne otępienie, długotrwałe zmęczenie, czy problemy z wykonywaniem najprostszych czynności, takich jak mówienie. Niestety do końca nie wiadomo jakie długoterminowe skutki ma przeprowadzanie lobotomii. Nie przeprowadza się tego typu badań, stąd ciężko powiedzieć cokolwiek na temat tego typu skutków ubocznych.

Zastępcze terapie wobec lobotomii.

Wykonywanie lobotomii zostało zakazane, stąd należało wymyśleć metodę, na której można było oprzeć leczenie wyżej wymienionych objawów. Czy taka metoda istnieje?

Oczywiście, że tak. W przypadku leczenia zaburzeń psychicznych już od 60 lat ludzkość opiera się na stosowaniu różnego rodzaju lekarstw. Odsetek pacjentów, u których stosuje się psychochirurgię jest bardzo niewielki, częściej stosuje się chociażby procedury modulacyjne, które stymulują działanie poszczególnych części mózgu bez zagrożenia, że możemy zniszczyć jakąś jego część. Z tego powodu jest to metoda o wiele bezpieczniejsza aniżeli lobotomia.

Patrząc na to, że istnieje szereg bezpieczniejszych metod, prohibicja na przeprowadzanie zabiegu lobotomii zdaje się być jak najbardziej słuszną i choć może zostać przez jakąś część ludzkości za kontrowersyjną, to lepiej stosować zupełnie inne metody.

Mamy pewność, że efekt będzie taki sam i nie wystąpią żadne skutki uboczne.

Mezoterapia – na czym polega i jakie są z niej korzyści?

0
Mezoterapia – na czym polega i jakie są z niej korzyści?

Mezoterapia służy przede wszystkim poprawieniu wyglądu naszej skóry. Z uwagi na fakt, iż w przeważającej większości to kobietom zależy na tym, by wyglądać zawsze pięknie i młodo, to właśnie ta grupa osób powszechniej ją stosuje. Jakie korzyści wynikają z jej zastosowania? Zapraszam do lektury.

Rodzaje mezoterapii.

Podobnie jak wiele innych rozwiązań terapeutycznych, tak i mezoterapia nie jest pojęciem jednolitym. Mezoterapia dzieli się na trzy główne sposoby jej wykonywania. Idąc od najdelikatniejszej jej formy dzieli się ona na bezigłową, mikroigłową lub igłową.

Terapia bezigłowa polega na dostarczeniu komórkom impulsu wytworzonego przez specjalną aparaturę. Jest to najłagodniejsza forma mezoterapii, bowiem nie odczuwamy podczas jej trwania żadnego bólu. Formą pośrednią jest mikroigłowa mezoteria. Nie jest ona bardzo bolesna, polega na drobnym nakłuwaniu skóry igiełkami, tak by można było dostarczyć leki do wnętrza skóry.

Najbardziej skrajnym typem mezoterapii jest mezoterapia igłowa. W tym przypadku wstrzykuje się preparat dokładnie w miejscu, w którym chcemy zastosować mezoterapię. Powoduje ona dyskomfort, lecz nie jest bolesna, jak mogłoby się pozornie wydawać.

Wskazania i przeciwwskazania dotyczące mezoterapii.

Absolutnie mezoterapii nie powinno się stosować u pacjentów, u których stwierdzono jakikolwiek typ nowotworu. Ponadto jej stosowanie nie jest zalecane u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią. Nie powinno się także przeprowadzać mezoterapii na osobach cierpiących na choroby tarczycy oraz serca. Każdy typ mezoterapii ma inne zastosowanie, stąd różnią się wskazania ze względu na to, jaką terapię chcemy zastosować.

Mezoterapia – na czym polega i jakie są z niej korzyści?

Jeżeli chodzi o terapię igłową, to stosować ją należy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy chcemy odnowić zniszczoną skórę. W przypadku mezoterapii mikroigłowej, stosować ją należy przede wszystkim wtedy, gdy chcemy zapobiec wypadaniu włosów. Mikroterapię bezigłową stosujemy przede wszystkim w przypadku dążenia do redukcji zmarszczek.

Korzyści płynące ze stosowania mezoterapii.

Przede wszystkim przy określaniu korzyści płynących z mezoterapii, warto odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie o skuteczność mezoterapii. Dzięki jej stosowaniu wyglądamy dużo młodziej, ponieważ zmarszczki znajdujące się dotychczas na naszej skórze ulegają redukcji. Niemniej jednak, nie jest to jedyna korzyść wynikająca z zastosowania mezoterapii. Do innych zdecydowanie należy powstrzymanie łysienia.

Taka sytuacja następuje, ponieważ mezoterapia prowadzi do ukrwienia wszystkich komórek i tym samym pomaga w ich regeneracji. Fakt, iż łysienie jest dolegliwością powodującą szczególnie dosyć wysoki dyskomfort, zabieg mezoterapii, zwłaszcza mikroigłowej jest bardzo często stosowany i zalecany osobom, które chcą by ich włosy odzyskały naturalny wygląd.

Niestety ta forma leczenia nie należy do najtańszych, jednak warto ją zastosować by móc cieszyć się młodą skórą i wyglądem przez wiele lat.

Muzykoterapia – jakie są zalety tej terapii i jak ona przebiega?

0
Muzykoterapia – jakie są zalety tej terapii i jak ona przebiega?

Sama nazwa wskazuje, że w przypadku zastosowania muzykoterapii, to właśnie muzyka jest najważniejszym jej składnikiem. Nie chodzi tu wyłącznie o słuchanie muzyki w każdym miejscu i o każdym czasie. Przede wszystkim najważniejszy jest ten kontakt z dźwiękiem bez względu na jej formę. Możemy oczywiście słuchać muzyki, ale także możemy śpiewać, komponować lub wpaść w taneczny wir.

Rodzaje muzykoterapii.

Patrząc na fakt, jak złożoną dziedziną w leczeniu pacjentów jest muzykoterapia, oczywistym jest, że można wyróżnić szereg jej typów. Muzykoterapia ponadto powiada szereg różnych typów klasyfikacji. Możemy ją klasyfikować ze względu na sposób prowadzenia, ilość jej uczestników lub ich płeć. Pierwszy z wymienionych typów możemy jeszcze podzielić na ekspresyjną lub odbiorczą.

Muzykoterapia – jakie są zalety tej terapii i jak ona przebiega?

Ekspresyjna polega na komponowaniu, śpiewaniu, ruchu, czy tańcu. Odbiorcza nie wymaga tego wszystkiego, ona jest dużo bardziej pasywną formą, polega na samym słuchaniu muzyki. Podział ze względu na ilość uczestników zależy od tego, czy mamy do czynienia z indywidualnym przypadkiem, czy ze zbiorowością, a jeśli chodzi o płeć, wyróżniamy muzykoterapię heterogenna i homogenną.

Innym, zupełnie odrębnym gatunkiem muzykoterapii jest wykorzystywanie fali dźwiękowej w celu leczenia określonych objawów.

Wskazania i przeciwwskazania odnośnie muzykoterapii.

Jeśli chodzi o przeciwwskazania, to faktycznie istnieje tylko jedno. Nie powinno się jej stosować przez długi czas wobec osób, które cierpią na epilepsję muzykogenną. W każdym innym przypadku może być ona stosowana bez przeszkód. Jeśli chodzi o fachowe podejście, to stosuje się ją w przypadku występowania jakichkolwiek zaburzeń u ludzi, zwłaszcza u dzieci, mowa tutaj o zaburzeniach w wykonywaniu czynności najprostszych. Jeśli dziecko nie nadąża za otoczeniem w rozwoju, warto zastosować muzykoterapię.

Przygotowania i przebieg muzykoterapii.

Punktem wyjścia do zastosowania muzykoterapii jest przede wszystkim poznanie pacjenta przez lekarza i określenie jego zaburzeń. Oczywiście nie jest to konieczne, choć pełna współpraca pomiędzy terapeutą a pacjentem jest wskazana. Dlaczego nie zachodzi konieczność? Ponieważ każdy może stosować muzykoterapię bez wychodzenia z domu.

Wystarczy odpowiedni dobór muzyki zgodny z naszymi upodobaniami i zainteresowaniami i będziemy czuli się zrelaksowani i wszystko będzie przychodzić łatwiej. Jeśli jednak decydujemy się na leczenie muzykoterapią poprzez terapeutę, poddajemy się sesjom, podczas których terapeuta obserwuje zmiany zachodzące w naszym zachowaniu lub koordynacji ruchowej. Bardzo często specjalista w konsultacji z pacjentem określa szereg celów, które mają być osiągnięte w wyniku muzykoterapii.

Korzyści wynikające z muzykoterapii.

Muzykoterapia pozwala nam się wyciszyć i uspokoić. Dlatego leczy ona dolegliwości związane z różnego rodzaju zaburzeniami. Kojący charakter muzyki pozwala nam odnaleźć wewnętrzną harmonię i dodać nam pewności siebie.

Ostroga piętowa – jak poradzić sobie z uporczywym bólem pięty?

0
Ostroga piętowa - jak poradzić sobie z uporczywym bólem pięty?

Ostroga piętowa, jak sama nazwa wskazuje to dolegliwość związana z piętą, a przede wszystkim chodzi tu o stan zapalny w pięcie. Początkowo dotyczy wyłącznie sytuacji, w której odczuwamy ból podczas chodzenia.

Z czasem dolegliwość ta dokucza nam także podczas siedzenia. Czy jest jakiś sposób by sobie z nią poradzić? Zdecydowanie tak. Jaki? Poniżej kilka porad dotyczących tego, jak sobie radzić z ostrogą piętową.

Rozpoznanie ostrogi piętowej i jej objawy.

Z czego wynika ból towarzyszący ostrodze piętowej? Pojawia się on gdy dochodzi do połączenia rozcięgna piętowego z kością pięty. Ocierają się one o siebie stąd pojawia się ból. Możemy rozpoznać to bardzo łatwo, gdyż ten ból jest dosyć charakterystyczny. Przede wszystkim zauważyć to można u osoby starszej. Związane jest to ze zmianami w wyglądzie stóp. Czy ostroga piętowa omija osoby młodsze?

Oczywiście, że nie. Można ją rozpoznać przede wszystkim u osób aktywnych fizycznie, zwłaszcza uprawiających tak bardzo obciążające dla dolnych partii nóg dyscypliny sportu jak bieganie oraz tenis ziemny. Nie jest to jednak jedyny powód pojawiania się ostrogi.

Ostroga piętowa - jak poradzić sobie z uporczywym bólem pięty?

Do innych należy zakładanie zbyt ciasnego lub po prostu niewygodnego obuwia. Na myśli mam tu także obuwie na wysokim obcasie. Ponadto ostroga piętowa może wynikać z dużej masy ciała, bowiem wzrasta obciążenie na pięty i w ogóle na stopy lub po prostu poprzez kontuzję tej części ciała.

Jak dobrze leczyć ostrogę piętową?

Samo rozpoznanie ostrogi piętowej warto poprzeć ekspertyzą lekarską. Oznacza to nic innego jak to, że leczenie tej dolegliwości najlepiej rozpocząć po konsultacji ze specjalistą w dziedzinie ortopedii. Diagnoza lekarska jest najlepsza jedynie wówczas, gdy lekarzowi uda się zlokalizować precyzyjnie źródło bólu.

Dopiero potem możliwe jest podjęcie odpowiedniego leczenia. Punktem wyjścia w przypadku leczenia jest zastosowanie odpowiedniej diety. Oczywiście dotyczy to szczególnie osób z nadwagą, jednak im więcej ważymy, tym gorzej dla naszych pięt. W najbardziej łagodnych przypadkach wystarczy stosowanie odpowiedniej wkładki w swoim obuwiu (koniecznie płaskim).

Są jednak przypadki, w których to nie wystarcza i jest ich zdecydowana większość. Wtedy najlepszym sposobem leczenia jest rehabilitacja lub terapia falą uderzeniową.

Leczenie ostrogi piętowej domowymi sposobami.

Jak już wspomniałem, najlepsze nawet chęci nie zastąpią fachowej ekspertyzy lekarskiej. Są jednak sposoby na uśmierzenie bólu. Można je zastosować rzecz jasna bez wychodzenia z domu. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie schłodzenie swoich stóp. Najlepszym wyjściem jest przyłożenie kostek lodu do miejsca bólu na okres nie dłuższy niż 10 minut.

Można pomóc sobie także w inny sposób. Jest to związane z utratą wagi. Nadwaga, jak już wspomniałem obciąża szczególnie dolne partie naszego ciała i jeśli zrzucimy wagę, nasze pięty odczują ulgę. Sam spadek wagi umożliwia uniknięcie także innych objawów, nie dotyczy to tylko ostrogi piętowej.

Pięć nietypowych zastosowań mydła.

0
Pięć nietypowych zastosowań mydła.

Do jakich celów służy mydło? To pytanie jest proste, bo każdy odpowiadający na nie, rzeknie, że służy do mycia ciała, ktoś inny doda, że może służyć do prania ubrań jako zamiennik proszku. Ale czy to jedyne zastosowania tego najstarszego środka higienicznego? Co zaskakujące, nie. Jakie są inne zastosowania mydła? Poniżej przedstawiamy pięć z nich, które zaskoczą niejedną osobę.

Mydło jako zabójca mszyc.

Tak jest. Mydło świetnie sprawdza się w celu eliminacji uporczywych owadów, jakimi są mszyce. Najlepsze w tym celu jest przygotowanie szarego mydła. Co należy zrobić by pozbyć się mszyc za pomocą tego środka? Należy sporządzić najpierw mieszankę szarego mydła i wody, którą przechowywać możemy np. w butelce. Ważne jest by butelka miała spryskiwacz taki jak np. środki do mycia szyb, bowiem rośliny należy spryskiwać tym roztworem przez kilka dni i problem mszyc zniknie. To o tyle ważne, gdyż przesadne użycie tej mieszanki może szkodzić roślinom.

Mydło jako środek do usuwania ciężkich zabrudzeń.

Tu mowa przede wszystkim o zabrudzeniach po malowaniu. Każdy z nas wie jak trudno dokładnie wyczyścić pędzel pokryty farbą. Wielu z nas ucieka się do znanego sposobu z rozpuszczalnikiem, polegającym na zamoczeniu pędzla w słoiku z rozpuszczalnikiem. Tak samo można zrobić z mydłem.

Pięć nietypowych zastosowań mydła.

Tutaj wystarczy miska z ciepłą wodą i mydłem, najlepiej by było ono naturalnego pochodzenia lub szare. Czas działania jest równie szybki i plamy znikną w kilka chwil.

Pomoc w malowaniu.

Wystarczy roztwór z szarego mydła i wody by odpowiednio przygotować grunt pod malowanie. Specjaliści w tym temacie potwierdzają użycie tego środka do dokładnego mycia ścian przed rozpoczęciem ich malowania. Nie trzeba tutaj żadnej twardej szczotki.

Wystarczy zamoczyć najzwyklejszą szmatkę w przygotowanym specyfiku i można działać. Rzecz jasna przed przystąpieniem do malowania należy odczekać na wyschnięcie ściany, jednakże efekty mycia mieszanką z mydła i wody są bardziej niż zadowalające.

Odblokowywanie zawiasów.

Każdy z nas niejednokrotnie narzekał na złe działanie różnego rodzaju prowadnic czy zawiasów w szafkach i szufladach w swoim domu. W celu poprawienia ich działania wystarczy użyć mydła. Jak to zrobić?

Ponownie chodzi o odpowiednie połączenie wody i szarego mydła. Roztwór musi być bardzo gęsty i nakładamy go na prowadnice w szufladach lub na zawiasy w szafkach. Oczywiście kluczem do osiągnięcia zamierzonego efektu będzie jak najszybsze zauważenie złego działania.

Mydło jako odplamiacz.

Jak wspomniano, mydło jest używane przez wielu z nas jako środek piorący. Mniej osób jednak wie, że mydła w przeszłości używano jako odplamiacza i z powodzeniem można używać go w takiej formie do dziś. Efekt jest zdumiewający.

Szare mydło potrafi usunąć nawet plamy z tłuszczu lub wina, jednak może zdarzyć się tak, że plama zostanie. Jeśli tak się stanie, wystarczy dodać do wody, w której zapieramy plamę odrobinę sody oczyszczonej i plama nie będzie nas dłużej denerwować.

Refluks.

0
Refluks.

Czym dokładnie jest stan refluksu? To sytuacja, gdy pokarm dostarczony do żołądka cofa się w kierunku przełyku. Chodzi o to, że dolny zwieracz przełyku nie dopuszcza pokarmów do żołądka, stąd pokarm się cofa. Wraz z nimi w stronę przełyku zmierza jednak żółć i to ona odpowiada za negatywne zmiany w przełyku.

Objawy refluksu.

Objawy związane z występowaniem refluksu to różnego rodzaju stany zapalne i bóle w układzie oddechowym. Te pierwsze związane są z zwężaniem przełyku, który powoduje różnego rodzaju zgagę i wzdęcia. Następne natomiast to bóle zarówno gardła jak i krtani.

Objawy związane z refluksem możemy odczuwać także poprzez ból w klatce piersiowej. Do innych, bardziej powszechnych objawów związanych z omawianą dolegliwością należą suchy kaszel, który jak wiemy jest bardzo męczący oraz wymioty i nudności. Te ostatnie związane są właśnie z blokadą wspomnianego dolnego zwieracza przełyku. Refluks jest szczególnie niebezpieczny dla niemowlaków. Powoduje u nich bezdech podczas snu, którego także nie należy lekceważyć.

Jakie jest ryzyko związane z refluksem?

Oczywiście refluks, jak każda inna choroba niesie ze sobą ryzyko, którego świadectwo możemy odczuwać w bliższej lub dalszej przyszłości. Najpoważniejszą chorobą jaka może wynikać z refluksu są astma i cukrzyca. Ponadto refluks może prowadzić do otyłości.

Wszystkie trzy wymienione choroby nie mogą być lekceważone i jeżeli nie leczymy żadnej z nich, prowadzi to do szybkiej śmierci, dlatego też refluksu samego w sobie nie należy lekceważyć pod żadnym pozorem.

Jak rozpoznawać i leczyć refluks?

Z uwagi na fakt, iż objawy refluksu są bardzo łatwo zauważalne, chorobę tą bardzo łatwo rozpoznać. Jako, iż w zdecydowanej większości nie jesteśmy lekarzami, nie powinniśmy sami wyrokować odnośnie naszych dolegliwości. Najlepszym sposobem jest udanie się do lekarza i to on potwierdzi lub wykluczy występowanie choroby refluksowej. W skrajnych przypadkach wymagane będzie zdjęcie rentgenowskie górnej partii ciała tak, by określić dokładnie z jaką dolegliwością mamy do czynienia.

Refluks.

Jeśli chodzi zaś o leczenie to stosowanie lekarstw rzecz jasna będzie pomocne, gdyż dojdzie do regeneracji przełyku, jednakże warto zastosować specjalistyczną dietę. To ona uniemożliwi wystąpienie podobnych objawów w przyszłości a decydując się na leczenie czegokolwiek, właśnie to jest naszym celem.

Oczywiście są przypadki, w których trzeba zastosować bardziej drastyczne metody. Mowa tu oczywiście o operacji przełyku, ale na szczęście jej konieczność nie zachodzi zbyt często.

Jak można zapobiec refluksowi?

Zapobieżenie refluksowi nie jest tak trudne jak się początkowo wydaje. Przede wszystkim najbardziej istotne i najbardziej pomocne jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Dzięki stosowaniu odpowiednich norm żywieniowych zapobiegamy rozwojowi przeróżnych bakterii i zmniejszamy ryzyko zachorowania nie tylko na chorobę refluksową, lecz także na inne, poważniejsze choroby nie tylko związane z układem pokarmowym i oddechowym. Tak więc – w zdrowym ciele zdrowy duch!

Skolioza – rozpoznanie i zagrożenia z niej wynikające.

0
Skolioza – rozpoznanie i zagrożenia z niej wynikające.

Skolioza jest niestety schorzeniem dosyć powszechnym. Niemniej jednak w większości przypadków ma ona łagodny przebieg. Czym konkretnie jest skolioza? Jest to skrzywienie boczne kręgosłupa, który wówczas przybiera kształt litery „C”. Jak ją rozpoznawać i jakie niesie ze sobą zagrożenia? Te i inne informacje w niniejszym artykule.

Objawy skoliozy.

Z uwagi na zewnętrzne objawy skoliozy, jej objawy są widoczne gołym okiem. Przede wszystkim w przypadku skoliozy widoczne są nierówności na wysokości bioder i ramion. Innymi objawami związanymi z tą chorobą są zaburzenia pracy serca i funkcjonowania płuc oraz niesymetryczne ułożenie łopatek. Chodzi o to, że widoczność jednej jest większa niż drugiej łopatki.

Jakie ryzyko występuje w przypadku skoliozy?

Skolioza jest objawem bardzo niebezpiecznym. Nie chodzi tutaj o niebezpieczeństwo utraty życia, jednak ciężko ją leczyć z uwagi na fakt, że jej przyczyny często nie są znane. Inną kwestią jest fakt, że skolioza kręgosłupa może dotknąć każdego. Bez względu na to czy jest to osoba w wieku niemowlęcym czy osoba dorosła i starsza.

Skolioza – rozpoznanie i zagrożenia z niej wynikające.

Jeśli weźmiemy pod uwagę badania statystyczne, to kobiety bardziej są narażone na występowanie skoliozy. Mowa tu przede wszystkim o wieku dziecięcym. Skolioza niestety może być przenoszona także genetycznie. To nastarcza jeszcze większych trudności w jej rozpoznawaniu.

Rozpoznanie i leczenie skoliozy.

Lekarz badający osobę ze skoliozą może ją stwierdzić błyskawicznie. Wystarczy przeprowadzenie badania fizykalnego. Lekarz na podstawie obserwacji krzywizny kręgosłupa zauważa, czy mamy do czynienia ze skoliozą, czy też nie.

Czy leczenie skoliozy jest równie proste, co jej diagnoza? W większości przypadków zdecydowanie tak, bowiem skolioza sama w sobie nie wymaga leczenia. Jest to po prostu przypadłość, którą można skorygować. Tutaj zalecana jest gimnastyka korekcyjna, która umożliwia utrzymywanie prawidłowej pozycji podczas poruszania się.

W najbardziej skrajnych przypadkach, występujących przede wszystkim u dzieci, skolioza wymaga stosowania specjalnej szyny, która koryguje kręgosłup do odpowiedniej pozycji.

Zapobieganie skoliozie.

Skoliozie nie tak łatwo zapobiec niż ją wyleczyć. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi tu o nieznajomość jej przyczyn, a tylko przez eliminację przyczyn jakiejś choroby, jesteśmy w stanie całkowicie ją wyleczyć. Nie jesteśmy jednak pozbawieni w tym przypadku pola manewru.

Możemy zmniejszyć ryzyko zapadnięcia na skoliozę poprzez aktywność fizyczną. Nie musi to być uprawianie sportu, choć jest ono bardzo mile widziane. Przede wszystkim ruszajmy się, codzienne spacery bardzo dobrze wpływają na nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Jest to zwłaszcza istotne dla osób, które pracują przez wiele godzin w pozycji siedzącej. Dla nich także ważne jest by robić przerwę w czasie pracy i przejść się np. do toalety. Już samo to pozwala odpocząć naszemu kręgosłupowi, dlatego pamiętajmy o jak najczęstszym ruchu.

Skuteczny sposób na pozbycie się niezdrowego tłuszczu.

0
Skuteczny sposób na pozbycie się niezdrowego tłuszczu.

Skuteczny sposób na pozbycie się niezdrowego tłuszczu.Fruktoza to cukier który wyjątkowo szybko przekształca się w tłuszcze, które nie stanowią korzystnego czynnika dla naszego organizmu.

To właśnie obniżenie ilości fruktozy przekazywanej do organizmu człowieka powoduje spadek wagi. Udowodnione naukowo jest że ograniczenie dostarczania fruktozy jest niemniej ważne od ograniczania kalorii w codziennej diecie, jeśli rzecz jasna zależy nam na odchudzaniu.

Duża ilość cukru sama w sobie jest szkodliwa, niemniej to właśnie fruktoza jest najbardziej szkodliwym z nich.Działanie fruktozy.Fruktoza należy do grupy cukrów prostych i jak każdy inny cukier prosty w połączeniu z innym daje określony dwucukier.

Fruktoza łączy się z glukozą. Wynikiem tej reakcji jest sacharoza, a więc główny składnik cukru, którego używamy do słodzenia kawy czy herbaty. Dlaczego fruktoza ma tak szkodliwe działanie dla organizmu? Szkodliwe działanie fruktozy wynika z faktu, iż nie jest ona praktycznie wydalana z ciała człowieka i przekształcana w trójglicerydy tworzy tkankę tłuszczową.

Ponadto jej spożywanie często powoduje zwiększenie apetytu, stąd jemy więcej i więcej i dostarczamy więcej kalorii do organizmu, stąd tyjemy. Patrząc na działanie fruktozy widzimy, jak bardzo ważna jest jej eliminacja lub ograniczenie z codziennej diety.

Negatywne skutki fruktozy.

Jak widzimy, spożywanie fruktozy w przeważającej większości daje skutki negatywne, aniżeli pozytywne dla naszego organizmu. Najpoważniejszą szkodą wyrządzaną przez fruktozy jest wspomniane już wcześniej szybkie tempo przekształcania w tłuszcz. Warto wspomnieć, że nadmierna ilość tłuszczu prowadzi do otyłości a co gorsza do chorób układu krążenia i w konsekwencji nawet zawału serca.

Skuteczny sposób na pozbycie się niezdrowego tłuszczu.

Ponadto, badania naukowe przeprowadzone na grupie ludzi dowodzą, że fruktoza nie tylko odpowiada za nagromadzanie tłuszczu w organizmie, lecz także sama przyspiesza jego produkcję. O tym jak bardzo szybko zachodzą te procesy, dowodzi obserwacja podczas omawianego badania. Węglowodany dostały się do organizmu jako cukry, wątroba najpierw dokonała ich rozkładu, a następnie złożyła, w wyniku czego zostały utworzone cukry.

Te wszystkie procesy zaszły w zaledwie cztery godziny od spożycia produktu zawierającego fruktozę. Jak zapobiegać dostarczaniu fruktozy do organizmu.Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto wiedzieć  jakich produktów należy się wystrzegać, lub ograniczać ich spożycie.

Jak na ironię, najwięcej fruktozy spotkamy w owocach, których spożywanie z tego powodu powinniśmy ograniczyć do maksymalnie dwóch dziennie. Jako, iż owoce są źródłem wielu witamin, nie należy z nich całkowicie rezygnować. Innym produktem, gdzie znajdziemy dużą ilość fruktozy jest słodzik, który dużo łatwiej miesza się z napojami, aniżeli zwykły cukier, kupowany przez nas w sklepie.

Ponadto dużo fruktozy znajdziemy w przetworzonej żywności oraz w miodzie. Spożywania wielu z tych produktów nie sposób się ustrzec, lecz jednak możemy je ograniczyć i róbmy to, gdyż skutki niewłaściwej diety możemy odczuć szybciej niż nam się wydaje.

Szkarlatyna

0
Szkarlatyna

Nazywana też płonicą. Wywołują ją bakterie należące do grupy paciorkowców ropnym. Charakterystyczne dla choroby jest wysypka na ciele przypominająca w kolorze poparzenie słoneczne. Występuje też gorączka i mocny ból gardła.

Objawy są takie same u dorosłych i dzieci:

-wysypka,
-wysoka gorączka,
-trudności z przełykaniem,
-charakterystyczny język (truskawkowy język czyli intensywnie czerwony z wyraźnymi grudkami)
-wymioty, bóle brzucha, nudności

Wspomniana wysypka jest charakterystyczna. Przypomina połączenie gęsiej skórki i poparzenia słonecznego. Ma różowoczerwony odcień, zaś w dotyku podobna do papieru ściernego. Zazwyczaj zjawia się po dniu lub dwóch dniach od pierwszych objawów czyli gorączki gardła (zdarza się też wysypka zjawi się po tygodniu choroby bądź wyprzedzi inne objawy).

Przyczyną wysypki jest toksyna wydzielana przez paciorkowce. Pojawia się ona zazwyczaj na twarzy (czerwone są policzki, skóra wokół nosa i ust jest bledsza) i znika po upływie 7 dni Przed wysypką mogą pojawić się tzw. Linie Pastii. Naczynia włosowate są łamliwe, co ukazuje się w postaci podłużnych wybroczyn na skórze w zgięciach łokcia lub pachwinach.

Po ustąpieniu tych objawów, skóra może się złuszczać zwłaszcza na dłoniach, stopach i pachwinach.

Szkarlatyna występuje bez względu na wiek.

Największe ryzyko zachorowania jest między 5-12 rokiem życia. Przenoszona jest przede wszystkim drogą kropelkową. Jeśli przebyliśmy szkarłatynę w wieku dziecięcym, to nie możemy czuć się wyleczeni, bowiem szkarłatyna może dotknąć nas także w wieku późniejszym.

Istnieją też różne możliwe powikłania szkarlatyny:

-gorączka reumatyczna
-popaciorkowcowe zapalenie kłębuszków nerkowych
-zapalenie ucha środkowego
-zapalenie płuc
-ropień okołomigdałkowy

Rozpoznanie

Gdy wysypka nie zjawi się w tym samym czasie co inne objawy, lekarz może mieć problem z diagnozą. Początkowe stadium choroby jest podobne do anginy, więc aby dobrać właściwie leczenie, może lekarz zaproponować wymaz z gardła, co pozwoli określić rodzaj bakterii i dobrać leczenie. Jest to jednak na ogół choroba dosyć łatwo rozpoznawalna, co powoduje, że niekoniecznie musi się rozwinąć, ponieważ im szybciej zdiagnozujemy chorobę, tym łatwiej ją wyleczyć.

Leczenie

Leczenie odbywa się za pomocą antybiotyków. Dla kobiet w ciąży nie jest ta choroba na ogół niebezpieczna ani dla kobiety ani dla dziecka, jednak chora winna być pod stałą opieką lekarza. Nie chodzi tu o samą szkarłatynę, lecz o leki, które należy podawać, bowiem część leków podawanych chorym na szkarłatynę może szkodzić rozwojowi płodu i w konsekwencji prowadzić do jego śmierci.

Szkarlatyna

Zapobieganie

Nie ma szczepionki przeciw płonicy. Można uchronić się przestrzegając podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk głównie przed posiłkami. Należy unikać korzystania z cudzych rzeczy osobistego użytku np. ręczników, naczyń, sztućców. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, stąd dbajmy o higienę. Myjmy ręce bardzo często, najlepiej za każdym razem, gdy korzystamy z toalety.

ZOBACZ TEŻ